Úspory ve správě Vaší IT

Úspory ve správě Vaší IT

V rámci úvodní konzultace provedeme následující kroky:

1. Analýza stavu

Zdarma provedeme analýzu stávajících procesů IT a kategorizujeme je na klíčové, podpůrné a okrajové. Prověříme prostředky ICT (HW,SW) a jejich využití.

2. Návrh opatření

Zdarma navrhneme efektivnější fungování ICT.

3. Realizace úsporných opatření

Realizací námi doporučených nápravných opatření dosáhneme optimálního poměru cena / výkon ICT vzhledem k potřebám v daném podniku.

Přínosy pro zákazníka

• Redukce výdajů na ICT.
• Efektivnější využití stávajících zdrojů.
• Outsourcing ICT.
• Odborné řízení bezpečnosti ICT.
• Dohledové centrum, HelpDesk - servis činností spojených s ICT od specializované    firmy.
• Konsolidace komunikační infrastruktury.
• Snížení personálních výdajů.

tisk produktu  Tisk stránky