10 důvodů proč s námi spolupracovat

10 důvodů proč s námi spolupracovat

Jaké jsou hlavní důvody zadat péči o Vaše IT nám ?

1. Úspoříte náklady oproti zaměstnávání odborníka se všemi nutnými mzdovými odvody a nakoupením nutného vybavení pro jeho práci. Pro opravdového odborníka z oblasti IT je práce správce IT ve firmě zaměřené jinak nezajímavá. Zpravidla firma získá to co na trhu práce „zbude“.

2. Zlepší se kontrola nad výdaji pro danou oblast , protože všechny náklady spojené s užíváním, rozvojem a údržbou informačních technologií se objevují na fakturách z externí firmy, lehce se dohledají a sečtou – eliminujete skryté náklady. V dlouhodobých kontraktech máte předvídatelné náklady pro danou oblast – platíte paušální poplatek pokrývající stanovené služby. Snažíme se vždy najít řešení, které Vám přinese největší efekt.

3. Možnost soustředění na hlavní činnost podnikání , není již dále nutné sledovat trendy v dané oblasti, vyvíjet aktivity při zajišťování oprav, servisních zásahů a výběrových řízení pro danou oblast.
Okamžitě bez nutnosti školení vlastního personálu se získává přístup k informacím a znalostem na světové úrovni
Nemusí řešit otázku „jak na to“ – pouze se hodnotí nabízená řešení.

4. Uvolní se interní zdroje dříve soustředěné na IT a mohou se použít na jiné účely (výroba, boj s úřady, zavedení norem ISO…).

5. Zkušený a stabilní tým - dokážeme si udržet kvalitní odborníky a proto naši klenti mohou dlouhodobě spolupracovat se stále stejnými lidmi. I tím se šetří Váš čas - nebudete muset ustavičně zasvěcovat do projektu nové a nové osoby.

6. Riziko rozhodování o nákupu IT se rozdělí mezi dodavatele a zákazníka – ochrana vynaložené investice je vyšší, pokud požadované řešení nesplňuje předem zadaná kriteria, zákazník jej samozřejmě nemusí platit.

7. Navýší se kvalita služeb v poměru k ceně dodávaných řešení – přece jen každý interní správce IT časem zleniví a svoji činnost provádí rutinně a plní především svoje osobní cíle. Někdy tak zbytečně žene svého zaměstnavatele do akcí, na kterých si chce jen vyzkoušet za peníze zaměstnavatele jak co vypadá, jak vypadá nová verze, jak co funguje apod. Pokud je fanda do problematiky, nespokojí se s žádnou jinou než nejšpičkovější verzí produktu, protože ji neplatí ze svého.

8. Získáváte okamžitý přístup ke zkušenostem poskytovatele Sledujeme technický vývoj, prodáváme jen osvědčená řešení. Zákazník není pokusný králík.

9. Dobře postavená smlouva sníží riziko úniku interních informací (zaměstnanec seznámený hluboko s problémy firmy přenese informace do svého dalšího zaměstnání, my nemáme důvod využívat Vaše interní informace, to nejpodstatnější v našem oboru je dlouhodobý kredit, ztratit ho znamená konec firmy)

10. Tradice, zkušenosti a stabilita - od poloviny devadesátých let poskytujeme služby v oblasti IT. Od svého vzniku jsme nikdy nebyli ve ztrátě a nehodláme z trhu zmizet.

tisk produktu  Tisk stránky