Virtualizace serverů

Hardwarová (serverová) virtualizace

Co znamená hardwarová virtualizace ?

Obecně se jedná o vložení programové vrstvy mezi samotný hardware a operační systém. Tato vrstva má dva hlavní úkoly:

  1. virtualizovat hardware počítače a poskytovat tak bez ohlednu na hardwarovou konfiguraci stále stejné prostředí
  2. umožnit běh více operačním systémům na jednom hardwaru

K čemu se taková technologie dá využít ?

V současné době udává řada průzkumů, že většina serverů ve společnostech je využita pouze z necelých 10%. První výhoda tedy spočívá v možnosti využít optimálněji svůj hardware tím, že zbylou kapacitu serveru umožníme využít jinému systému. Druhá velká výhoda je, že virtualizační nástroje udržují vnitřní prostředí stále stejné, a proto při přesunu na jiný hardware nedochází u virtuálních strojů k žádným problémům s ovladači.

Tyto vlastnosti se dají dobře využít jak u firemních datových center, kde se značně zjednoduší přenášení virtuálních serverů mezi fyzickými servery, tak u vývojářů, u kterých už nebude pro účely testování nutné využívat několika serverů zároveň.

Jaké produkty se dají využít ?

Virtualizačních nástrojů je k dispozici celá řada. U některých řešení se jedná o plnohodnotnou hardwarovou virtualizaci (WMware, MS Virtual Server) a u jiných musí hostované systémy splňovat určité požadavky (XEN).

V současné době můžeme nabídnout řešení postavená na všech výše zmiňovaných virtualizačních nástrojích. Řešení společností WMware a Microsoft je možné využít pro hostování všeobecně jakéhokoliv prostředí i když doplňkový software pro optimalizaci rychlosti je dodáván jen pro určité operační systémy. Open sourceové řešení XEN je postaveno na operačním systému Linux a hostovanými systémy jsou v praxi většinou také servery postavené na linuxu.

VMware

tisk produktu  Tisk stránky