Střední a velké firmy

Služby a řešení pro společnosti, firma a podniky

Správně navržená, fungující a stabilní systémová a aplikační infrastruktura je nutným základem bezpečného a spolehlivého provozu IT. Ve všech jednotlivých dílčích oblastech, počínaje operačními systémy na serverech, klientských stanicích i mobilních zařízeních, přes bezpečnostní řešení (antivirová ochrana, antispamová ochrana, firewall...), komunikační infrastrukturu, systémy na řízení, dohled a správu IT, až po informační systém pokrývající veškeré firemní procesy, je CSKA Karviná jedním z největších dodavatelů těchto služeb v regionu s obrovskými zkušenostmi s menšími a středními společnostmi a firmami.

Naše služby jsou určeny i pro firmy a organizace, které již mají svého správce výpočetní techniky a potřebují jen zajistit chod důležitých prvků systémů, jako jsou servery, aktivní prvky sítě, či implementaci a správu informačního systému.

Jsme rovněž připraveni zajistit provoz systému a síťové infrstruktury zákazníka v případě nepřítomnosti vlastního správce (nemoc, dovolená či účast na školení), čímž šetříme nemalé náklady zákazníka na náhradního pracovníka (mzdy, případné zaškolení). Klient má správce, někdy i celé oddělení IT. Pokud však má interní správce všechna pravidla, která se uplatňují v IT, má absolutní moc nad celým systémem ve firmě, začíná si tedy vytvářet pravidla sám pro sebe a má tendenci přizpůsobovat pravidla svým potřebám a názorům na vedení IT. Management společnosti je postupně rukojmím technického odborníka.

My nabízíme v těchto případech do systému zavést funkci AUDITORA, který je odpovědný managementu a po dohodě s nim navrhuje pravidla pro IT a průběžně pravidelně kontroluje jejich dodržování.

  • podpora Internímu správci IT ... klient platí měsíční částku v jejím rámci má "volné minuty" a neúčtujeme za dopravu na servisní zásah. Správce IT má k dispozici naše znalosti, servisní a odborné zázemí specializované IT firmy a naše kontakty na ještě větší odborníky na IT než jsme my.

Váš správce nikdy nezůstane se svým problémem sám.

Snižování nákladů v IT

Audit vašeho IT

Monitoring a optimalizace tiskových úloh

tisk produktu  Tisk stránky