Firewall

Základní definice

Česky něco jako „bezpečnostní brána“, je zjednodušeně řečeno zařízení či software oddělující provoz mezi dvěma sítěmi (naší domácí a internetem), přičemž propouští jedním nebo druhým směrem data podle určitých předem definovaných pravidel. Brání tak zejména před neoprávněnými průniky do sítě a odesílání dat ze sítě bez vědomí a souhlasu uživatele.

V prostředí domácností a malých firem je instalace brány firewall nejefektivnějším a nejdůležitějším prvním krokem při ochraně počítače. Je důležité, aby firewall a antivirový software byly zapnuty ještě před připojením k Internetu.

Rozhodně není vhodné šetřit na nesprávném místě. Ochrana počítače v místě jejího připojení k internetu, tedy přímo na hranici sítě, pomůže odvrátit většinu hlavních útoků, které přicházejí zvenčí. Ze zkušenosti však víme, že mnohé dnešní velmi promyšlené a výkonné systémy, které používají hackeři a další útočníci, mohou proniknout i přes firewally, a proto je důležitá právě sekundární ochrana jednotlivých počítačů jako je antivirový software a antispyware.

Principy a funkce

Princip je takový, že na firewallu se definují pravidla, podle kterých může probíhat komunikace, resp. povolí se služby, které jsou nutné pro provoz a ostatní jsou zakázány. K efektivním nástrojům, které využívají, můžeme zařadit SMTP ověřování uživatele nebo IP adresy, kontrolu došlých e-mailů s veřejnými seznamy odesílatelů spamu, prověřování existence domény odesílatele, kontrolu průměrného počtu odeslaných e-mailů za hodinu. Firewally vás budou informovat o dění v síti(internetu), které podrobně monitorují. Budou vás informovat i o legálních procesech, vzniklých použitím některé vaší aplikace a dovolí vám tuto činnost uložit jako povolenou, či zakázanou.

KERIO

MS ISA Server

tisk produktu  Tisk stránky