Audit vašeho IT

AUDIT Vašeho IT

Co je služba Audit IT?

Máte ve firmě počítače a nejste si úplně jisti tím, zda jsou využívány efektivně. Případně vůbec nevíte, v jakém stavu se vaše výpočetní technika nachází a potřebujete poradit na profesionální a globální úrovni, jak maximálně využít stávající situaci, nebo jaké investice by byly potřeba pro přechod na efektivnější uspořádání výpočetní techniky. Přijdeme k Vám, obejdeme každý počítač, každou tiskárnu a zdokumentujeme nainstalovaný software, konfiguraci počítače, možnosti rozšíření počítače, aktivní a pasivní síťové prvky. Z těchto informací vygenerujeme závěrečnou zprávu včetně kompletních podkladů a doporučení pro další rozvoj.

Jaké má AUDIT IT výhody?

Dostanete do ruky komplexní zprávu o stavu výpočetní techniky včetně všech doporučení. Můžete ji například použít pro namátkovou kontrolu evidence majetku v porovnání se skutečným stavem. Zjistíte také skutečný počet nainstalovaných softwarových licencí v porovnání se zakoupenými včetně kontroly dodržení licenčních podmínek. Dále asi jako hlavní výhodu považujeme to, že zjistíte jak dalece jste připraveni na nové, efektivnější technologie a co je potřeba podnikat za kroky, vedoucí k úspěšnému a levnějšímu přechodu k těmto technologiím. Výhod je celá řada a informace jsou POUZE pro Vaši interní potřebu a nebudou dále zneužity či poskytnuty třetím stranám. Naše společnost se zavazuje mlčenlivostí a neexistencí jakékoliv formy kopie podkladů potřebných k vypracování auditu a auditu samotného.

Personální AUDIT

Součástí softwarového auditu může být i personální audit, který jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení a fondu pracovní doby. Jeho hlavní činností je monitorování toho, co se na pracovních stanicích děje.

Získáte podrobný přehled o využívání všech nainstalovaných aplikací, síťových a mailových služeb apod. Vyhodnocením lze na jednu stranu kvalifikovaně plánovat prostředky do rozvoje a zlepšení služeb spojených s konkrétními aplikacemi a na stranu druhou odhalit slabá místa, týkající se dostupnosti a bezpečnosti v provozu.

Detailní analýza spuštěných aplikací odhalí:

  • nejčastěji a nejdéle spouštěné aplikace
  • průběh spouštění aplikací v průběhu časového období (měsíc, rok)
  • zda jsou spouštěné aplikace licencovány nebo je lze použít zdarma
  • neefektivně spouštěné aplikace (hry, hudba, video)
  • celkovou dobu spuštění aplikace s porovnáním, kdy byla aplikace skutečně aktivní
  • odeslanou a přijatou poštu
  • seznam otevřených dokumentů programů typu DOC, XLS, PDF apod.
  • dále lze zjistit zda jsou spouštěné aplikace legální a zda jsou správně využívány

tisk produktu  Tisk stránky