Snižování nákladů v IT

Snižování nákladů v IT

Současná ekonomická situace nutí podniky a organizace hledat veškeré zdroje úspor a skryté rezervy. Je správný čas na hluboké systémové a procesní změny i ve fungování ICT. Hledáte cestu, jak redukovat náklady na informační a komunikační technologie (ICT)? Chcete efektivněji využívat svoje zdroje?

Pokud ano, pomůžeme Vám snížit náklady.

Řešením je naše služba – Správa IT.

CSKA Karviná,s.r.o. umí snížit náklady na ICT až o desítky procent při zachování stávající kvality a rozsahu služeb.

Objednejte si bezplatně úvodní konzultaci ohledně správy. Rádi Vám nabídneme zajímavé podmínky pro poskytnutí potřebných servisních služeb.

A starosti ohledně IT můžete hodit za hlavu.

V rámci úvodní konzultace provedeme následující kroky:

1. Analýza stavu

Zdarma provedeme analýzu stávajících procesů IT a kategorizujeme je na klíčové, podpůrné a okrajové. Prověříme prostředky ICT (HW,SW) a jejich využití.

2. Návrh opatření

Zdarma navrhneme efektivnější fungování ICT. Pronajmeme prostředky ICT, budeme spolupracovat na dílčích projektech, či kompletně převezmeme správu ICT.
Doporučíme optimální personální politiku v tomto útvaru.

3. Realizace úsporných opatření

Realizací námi doporučených nápravných opatření dosáhneme optimálního poměru cena / výkon ICT vzhledem k potřebám v daném podniku.

  • Okrajové procesy zredukujeme.
  • Definujeme a standardizujeme úroveň a parametry poskytování podpůrných služeb a procesů, popř. je převedeme do outsourcingu.
  • Optimalizujeme klíčové procesy poskytování ICT přiměřeně k povaze a potřebám vlastního podnikání organizace.

4. Efektivní řízení ICT

Procesy řídíme a garantujeme provoz ICT dle nastavených smluvních podmínek a parametrů (SLA). My přebíráme odpovědnost, Vy máte transparentní a plánované náklady.

Přínosy pro zákazníka

  • Redukce výdajů na ICT.
  • Efektivnější využití stávajících zdrojů.
  • Outsourcing ICT.
  • Odborné řízení bezpečnosti ICT.
  • Dohledové centrum, HelpDesk - servis činností spojených s ICT od specializované firmy.
  • Konsolidace komunikační infrastruktury.
  • Snížení personálních výdajů.

tisk produktu  Tisk stránky