HELP MEDIUM

Zahrnuje komplexní správu serveru, tj. všechny činnosti, které jsou nutné pro dlouhodobý, spolehlivý a bezproblémový chod systému.

 • Pomocí vzdálené správy serveru, servisní výjezdy k zákazníkovi na místo
 • Správa je prováděná v pravidelných intervalech formou vzdáleného přístupu
 • V případě potřeby je pomoc k dispozici ihned, nejpozději však do 8 pracovních hod. od nahlášení požadavku i na místě u zákazníka
 • Zákazník má přístup do HELPDESKU
 • Kontrola prohlížeče událostí na serveru
 • Kontrola stavu HW
 • Instalace bezpečnostních aktualizací na serveru a stanicích
 • Správa sítě, správa připojení k internetu
 • Správa všech PC a periferií ve škole, opravy, instalace
 • Instalace nového SW vybavení
 • Instalace, konfigurace, připojování a servis nových uživatelských pracovišť
 • Instalace a konfigurace nových rolí/služeb serveru
 • Zřizování a konfigurace uživatelských rolí, konfigurace profilů, politik a nastavení systému
 • Zálohování dat a kontrola jejich správnosti

tisk produktu  Tisk stránky