MS ISA Server

ISA Server 2006 je integrovaná brána zabezpečení na hranici sítě, která pomáhá chránit vaše prostředí IT před ohroženími z Internetu a současně zajišťuje rychlý a zabezpečený vzdálený přístup k aplikacím a datům

Bezpečné publikování obsahu pro vzdálený přístup

Organizace potřebují poskytnout svým zaměstnancům a partnerům zabezpečený a plnohodnotný vzdálený přístup k aplikacím, dokumentům a datům z libovolného počítače či zařízení.

Zabezpečené publikování aplikací pomocí serveru ISA Server 2006 umožňuje organizacím bezpečně zpřístupňovat jejich servery Exchange, SharePoint a další webové aplikační servery vzdáleným uživatelům nacházejícím se mimo podnikovou síť. Předběžným ověřováním uživatelů dříve, než získají přístup k publikovaným serverům, stavovou kontrolou veškerých přenosů včetně šifrovaných na aplikační vrstvě a poskytováním automatizovaných publikačních nástrojů usnadňuje ISA Server 2006 zabezpečení podnikových aplikací, ke kterým je přistupováno přes Internet.

Propojení a zabezpečení poboček

Organizace požadují připojení vzdálených poboček ke svým centrálám, poskytnout pobočkám zabezpečený přístup k Internetu a efektivněji využívat omezenou šířku přenosového pásma.

Organizace mohou využít ISA Server 2006 jako pobočkovou bránu pro propojení a zabezpečení svých poboček a efektivní využití přenosového pásma. Díky funkcím jako komprese HTTP, ukládání obsahu včetně aktualizací softwaru do mezipaměti a vytváření sítí VPN mezi jednotlivými lokalitami s integrovaným filtrováním na aplikační vrstvě zjednodušuje ISA Server 2006 zabezpečené rozšiřování podnikových sítí.

Ochrana prostředí před externími i interními útoky z webu

Organizace chtějí omezit vliv škodlivého softwaru (malwaru) a dalších útoků pomocí komplexních nástrojů, které umožňují vyhledávání a blokování škodlivého obsahu, souborů a webů.

Ochrana webového přístupu v rámci serveru ISA Server 2006 umožňuje organizacím chránit jejich prostředí před interními i externími internetovými útoky. Díky hybridní architektuře proxy-firewall, důkladné kontrole obsahu, velmi podrobným zásadám a rozsáhlým možnostem varování a monitorování usnadňuje ISA Server 2006 správu a ochranu sítí.

tisk produktu  Tisk stránky