Monitoring a optimalizace tiskových úloh

Monitoring a optimalizace tiskových úloh

Přínosy monitoringu tisku:

  • Zjištění skutečných potřeb uživatelů jako podklad pro následnou optimalizaci tisku
  • Snížení provozních nákladů
  • Možnost rozúčtování tiskových nákladů na uživatele
  • Zabezpečení tisku

Monitoring tiskového řešení

V rámci těchto služeb je provedena instalace software zajišťujícího kompletní monitoring tiskového prostředí. Jsou hlídány tiskové výstupy na síťových tiskárnách i na lokálně připojených tiskárnách. Software není vázán na jednoho výrobce tiskáren nebo kopírek a je umožněn monitoring tisku v prostředí Linux i Microsoft Windows.

Rozúčtování nákladů na tisk

V případě nasazení potřebných komponent pro monitoring tiskového prostředí je možné se získanými daty dále pracovat a použít je pro rozúčtování nákladů. Systém totiž důsledně u každé tiskové úlohy zapisuje informace o typu úlohy (formát dokumentu, typ dokumentu, čb/barva apod.) a ID uživatele, který vytiskl konkrétní dokument. Z těchto dat je již možné vytvořit konkrétní výstupy za požadované období a tyto použít pro rozúčtování nákladů na uživatele, skupiny, střediska atd.

Audit a analýza tiskového prostředí

Na základě monitoringu tiskového prostředí je tvorba manažerských výstupů/pohledů, které slouží pro finální rozhodnutí o tom zda-li optimalizovat tiskové prostředí. (informace o počtu vytištěných stránek, s rozdělením na uživatele nebo zařízení.) Dále je možné provést detailní audit použitých zařízení, jejich zhodnocení z pohledu životnosti a poskytovaných servisních služeb (záruční a pozáruční servis), zjistit a popsat konfiguraci jednotlivých zařízení a konfiguraci souvisejících částí infrastruktury.

Pro výše uvedené činnosti využíváme řešení od SafeQ.

Tiskové řešení SafeQ a redukce nákladů na tisk

Toto řešení je vhodné pro všechny:

  • Výroba
  • Finance
  • Školství
  • Služby
  • Veřejná správa

Více informací najdete v „nabídce služeb“ – Optimalizace tiskových úloh.

tisk produktu  Tisk stránky